Star Wars Hero - Algemene voorwaarden

We hopen dat je hebt genoten van je bezoek aan Star Wars™ Identities.

Om je Star Wars Hero te kunnen bekijken, moet je de algemene voorwaarden hieronder lezen en accepteren.

Alle rechten in de tentoonstelling Star Wars™ Identities, van de inhoud van de tentoonstelling en alles wat ermee verband houdt, zijn eigendom van Lucasfilm Ltd. en/of X3 Productions, Inc., en in hun geheel beschermd door copyright.

Je mag een kopie van het personage/de personages waartoe je toegang hebt via de link in deze e-mail downloaden naar je persoonlijke computer en mobiele platforms, op voorwaarde dat je je houdt aan deze algemene voorwaarden.

Deze toestemming is uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Je mag het personage/de personages op internet posten om te delen met familie en vrienden.

Je mag het aangehechte copyright-symbool of enig ander handelsmerk of juridische mededeling niet verwijderen of wijzigen.

Je mag het personage/de personages niet wijzigen of vermenigvuldigen in enige andere vorm dan de vorm waartoe je toegang hebt.

Het personage/de personages mag/mogen in geen geval worden gebruikt:

  • op een manier waarop de rechten van derde partijen worden geschonden;
  • in samenhang met iets dat lasterlijk, haatdragend, illegaal of ongepast is of zou kunnen zijn, of dat het recht van een persoon op privacy schendt of zou kunnen schenden.

Je moet de algemene voorwaarden respecteren van elke website waarop je het personage/de personages post.

Door op de knop Ik ga akkoord te klikken, worden alle rechten die jij of een persoon die je vertegenwoordigt eventueel zou kunnen hebben met betrekking tot het personage/de personages onherroepelijk, volledig en onvoorwaardelijk toegekend aan Lucasfilm Ltd. en X3 Productions, Inc. Door op de knop Ik ga akkoord te klikken, doe je bovendien afstand van enige morele rechten die jij of een persoon die je vertegenwoordigt eventueel zou kunnen hebben met betrekking tot het personage/de personages.

X3 Productions, Inc. en Lucasfilm Ltd. kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van het personage/de personages.

Door middel van de toegang tot het personage/de personages ga je bovendien akkoord met de algemene voorwaarden van de website van de tentoonstelling Star Wars™ Identities. Je kunt deze algemene voorwaarden raadplegen via deze link. Gebruik de website niet als je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Ik ga akkoord